Kutsu Teams infotilaisuuteen 14.4.2021 klo 18:00

TERVETULOA ETÄNÄ JÄRJESTETTÄVÄÄN INFOTILAISUUTEEN
Keskiviikkona 14.4.2021 klo 18:00


Hallitus järjestää osakkaille ja asukkaille infotilaisuuden, jossa esitellään selvitettyjä asioita sekä esitellään tulevan kesän talojen ulkopuolisten jätevesiviemäreiden, sadevesiviemäreiden urakkaa.

 

Tilaisuus järjestetään koronarajoitusten vuoksi etäyhteydellä Microsoft Teams -ohjelman välityksellä. Teams toimii tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella.

 

Kokouksen materiaalit linkkeinä alla:

Hyväksymme liittymiset alkaen n. 30 min ennen kokousta.

Osallistuminen tilaisuuteen tästä linkistä: https://tinyurl.com/6mu5r6xv

Tilaisuudessa esiteltävät asiat:


• Putkiston kuntotutkimuksen tulosten esittely - Juha Rantanen Ramboll Oy. Kiinteistöön on aikaisemmin tehty vuosina 2009 ja 2013 putkistojen kuntotutkimukset, tämä oli näiden tutkimusten seurantatutkimus. Kuntotutkimuksessa on selvitetty lämpöjohtoputkistojen, käyttövesijohtojen, jätevesipohja-ja pystyviemäreiden rakenteellinen ja toiminnallinen kunto sekä niiden jäljellä oleva käyttöikä. Raportissa on annettu toimenpide-ehdotukset seuraavalle 10-vuotiselle tarkastelujaksolle.


• Talojen ulkopuolisten jätevesiviemäreiden, sadevesiviemäreiden ja salaojien uusimisurakan esittely urakan vaikutus alueella liikkumiseen ja pysäköintijärjestelyihin. - Urakoitsijan työnjohtaja Juha Matsi, Laatikainen Infra Oy ja päävalvoja Kimmo Laine Raksystems Oy. Urakka-aika 28.6-30.9.2021. Urakan sisältö pääkohdittain: jätevesi- ja sadeviemäreiden uusiminen, salaojien uusiminen, rakennusten välisten vesi-, lämpö- ja sähköjohtojen uusiminen, mahdollisia tulevaisuuden tarpeita varten talojen väliin asennetaan kylmäainejohdot ja putkituksia sähköjohdoille, tonttiliitokset kaupungin vesi- ja viemäriverkostoihin


• Maalämmön ja poistoilman lämmöntalteenoton selvitystöiden esittely - hallituksen jäsen Jussi Jaakola. Hallitus on teettänyt maalämpöhankkeen ja siihen liittyen poistoilman lämmöntalteenoton (PILP) selvityksen. Hankkeen rahoitukseen ja siihen mahdollisesti saatavaan ARA-avustukseen vaikuttaa energiatehokkuuslaskelma. Siksi se on päivitetty. Laskelma osoittaa, ettei avustusta saataisi. Ilman tuota avustusta hankkeen takaisinmaksuaika olisi noin 15 vuotta. Näin ollen, hallitus ei esitä maalämpöhankkeen toteuttamista seuraavalle yhtiökokoukselle.


Tässä infotilaisuudessa ei tehdä päätöksiä.


Toivomme aktiivista osallistumista infotilaisuuteen!