Tiedote linjasaneerauksen suunnittelun etenemisestä 8.2.2023

Jakelu: kaikki asukkaat ja osakkaat

LINJASANEERAUSHANKKEEN SUUNNITTELU

Linjasaneeraushankkeen suunnittelutoimistojen kilpailuttaminen ja haastattelut on pidetty.
Kokonaissuunnittelusta vastaavaksi suunnittelutoimistoksi on valittu Sweco
taloyhtiöpalvelut.

Hankkeen vastaavana pääsuunnittelijana toimii Markus Vuorinen ja arkkitehtina Hilla Ahvenainen.
Projektinjohtajana toimii Kaj Karves Planera Oy:sta.

Alustava aikatauluarvio: Suunnittelutyöt aloitetaan helmikuussa 2023, suunnittelu aika noin 6 kk.
Suunnittelun aikana tullaan toteuttamaan kartoituksia myös asunnoissa,
kierroksista tiedotetaan erikseen. Sweco Taloyhtiöpalvelut toimittaa tarkennettua aikataulutiedotetta lähiaikoina.

Linjasaneerauksen toteutusvaihetta ei ole vielä aikataulutettu. Päätös saneerauksen aloittamisesta tehdään ylimääräisessä yhtiökokouksessa urakkakilpailutuksen valmistuttua.

Asunto Oy Myyrinranta
Hallitus ja isännöitsijä