Tiedote ylätalon (B talo) asuntoihin D 31-F60 ja alatalon (A talo) asukkaille tiedoksi parvekkeiden kuntotutkimuksesta

B- talon parvekkeiden kuntotutkimusten jatkotutkimukset torstaina 19.10 alkaen klo 8.30.

 


Raksystems Insinööritoimisto Oy suorittaa kiinteistössä B-talon parvekkeiden jatkotutkimuksia, yhteyshenkilönä Jari Halinen. Tarkoituksena on selvittää rakenteiden tämän hetkinen kunto jatkotutkimuksin ja mahdollinen korjaustapa.

 

Tutkimuksen yhteydessä otetaan näytteitä rakenteista poraamalla ja ne viedään laboratorioon analysoitavaksi. Porausjäljet paikkakorjataan (ei pinnoiteta) kuntotutkijoiden toimesta. Tutkimuksen yhteydessä tehtävät poraukset aiheuttavat melua ja hieman pintojen likaantumista.

 

Parvekelasitukset pyydämme jättämään raolleen/auki tutkimuspäivänä. Tutkimukset tehdään nostimella ja kulku parvekkeille tapahtuu ulkokautta. 

 

Kaikilla parvekkeilla ei käydä.


Rakennuksien vierustat pyydetään jättämään tyhjäksi tutkimuksen aikana, jotta nostokoriautolla olisi esteetön kulku. 


Lisäksi pyydämme Teitä noudattamaan erityistä varovaisuutta
nostimen läheisyydessä liikuttaessa.

 

Kuntotutkija Raksystems Insinööritoimisto Oy
Jari Halinen
030 6705 612